agrarische isolatie hallen isiplus

industriële isolatie, scheepsisolatie en agrarische isolatie

Andere belangrijke werkgebieden van IsiSistems, naast het (na-)isoleren van woningen en vastgoed projecten, zijn het isoleren en coaten van objecten binnen de agrarische sector, de scheepvaart en de (petro)chemische en voedingsmiddelenindustrie. Thermische isolatie en coatings zorgen voor een grote energiebesparing, lagere onderhoudskosten en een langere levensduur. IsiSistems brengt deze oplossingen op de markt onder de naam isiplus en werkt hiervoor samen met ervaren coating-, agrarische en scheepvaartspecialisten. 

scheepsisolatie en coatings

thermisch isoleren en/of coaten:

 • koel- en vriesruim viskotters en tankers
 • binnenvaartschepen, woonboten, (plezier)jachten, zeevaartschepen

verhogen drijfvermogen:

 • reddingssloepen
 • boeien
 • vlonders

industriële isolatie en coatings

thermisch isoleren en/of coaten:

 • petrochemische tanks of voedseltanks
 • tankputten
 • opslagruimten en productiehallen
 • koelcellen en koelhuizen
 • buizen en pijpleidingen
 • stortkokers
 • transportbakken voor zand, grind

agrarische isolatie hallen en stallen

thermisch isoleren:

 • varkensstallen, pluimveehallen, koeienstallen
 • paardenstallen en maneges
 • aardappelbewaarplaatsen
 • silo's
 • opslagtanks melk en mest

coaten vloeren in hallen en stallen

scheepsisolatie
tankisolatie en industriële coatings
isoleren pijpleidingen industrie
isoleren stallen
isoleren bewaarplaats agrarisch
Anmeldung